Top

नारा : " नतिजामुखी प्रशासन : समृध्दि र सुशासन "

Phone :
075-521407
Mail :
dlpiugmalipalpa@gmail.com
पत्राचारको लागि ठेगाना >हाम्रा बारेमा >पत्राचारको लागि ठेगाना

सम्पर्क ठेगाना

जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई

तानसेन, पाल्पा, प्रदेश नं. ५, नेपाल ।

Phone: 075-521407
Email: dlpiugmalipalpa@gmail.com
Webiste: dlpiugmalipalpa.gov.np