Top

नारा : " नतिजामुखी प्रशासन : समृध्दि र सुशासन "

Phone :
075-521407
Mail :
dlpiugmalipalpa@gmail.com
कर्मचारी विवरण >हाम्रा बारेमा >कर्मचारी विवरण
क्र॰सं॰ नाम पद ठेगाना फाेन नम्बर इमेल फोटो
1 अनन्त सुनार कार्यालय प्रमुख 1 9841180524
2 राजेश पाठक इन्जिनियर - 9869167960