Top

नारा : " नतिजामुखी प्रशासन : समृध्दि र सुशासन "

Phone :
075-521407
Mail :
dlpiugmalipalpa@gmail.com
सूचना >सूचना
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
78 1 Notice to attend the openig of Financial Bids 2020-01-28
76 2 NRA कार्य समितिको १२२ औ बैठक को निर्णय न. १० बमाेजिम नयाँ समय सिमा निर्धारण 2019-12-04
75 3 जिल्ला अयाेजना कायान्वयन इकार्इकाे अत्यन्त जरुरी सूचना 2019-11-21
74 4 राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अत्यन्त जरुरी सूचना 2019-11-21
73 5 प्रवलीकरण गरी सुरक्षित हुन अनुरोध 2019-11-21